¤ Ügyfélszolgálat, hibabejelentő
+36 82 351 826
. Személyre szabott ajánlatainkhoz kérjük adja meg irányítószámát
Loader

Szerződéssel kapcsolatos tudnivalók

Szolgáltatási szerződés kötése

A kábeltelevíziós szolgáltatások csak előfizetői hozzáférési pont létesítését követően, illetve a Szolgáltató vagy jogelőde által jogszerűen kiépített előfizetői hozzáférési pont meglétének igazolását követően, írásban megkötött előfizetői szerződés alapján vehetők igénybe.

Az előfizetői szerződés részei

 1. az Általános Szerződési Feltételek, mely a Szolgáltató szolgáltatása igénybe vételének általános feltételeit tartalmazza.
 2. az egyedi előfizetői szerződés, amely az előfizetőre és a konkrétan igénybe venni kívánt szolgáltatásra vonatkozó egyedi, vagy csak az adott előfizetőre vonatkozó speciális adatokat és feltételeket tartalmazza.
 3. az Előzetes Tájékoztatás, mely a szerződéskötést megelőzően lehetőséget biztosít a szerződés fontosabb tartalmi elemeinek megismerésére.
 4. a Szerződés Összefoglaló, mely a szerződéskötést megelőzően lehetőséget biztosít a szolgáltatás ajánlat főbb elemeinek megismerésére.

A szolgáltatási szerződés határozatlan vagy határozott időre jön létre. Abban az esetben, ha az igénybejelentő az ingatlan használatára nem tulajdonosi jogviszony alapján jogosult (bérlő, albérlő), a szolgáltató fenntartja a jogot, hogy kizárólag határozott idejű jogviszonyt létesítsen.

Az előfizetői szerződés akkor érvényes, ha azt írásban kötötték és a két példányban kitöltött szerződést ...

... az Előfizető részéről

természetes személy Előfizető esetén az Előfizető saját kezűleg, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője

nem természetes személy Előfizető esetén a képviseletre jogosult személy(ek),

... a Szolgáltató részéről

az Ügyfélszolgálati Irodában történő szerződéskötés esetén a Szolgáltató arra felhatalmazott munkatársa, vagy

az Ügyfélszolgálati Irodán kívül megkötött szerződés esetén a Szolgáltató aláírásra felhatalmazott képviselője írta alá.

Az előfizetői szerződés megkötéséhez az alábbi adatok szükségesek

 • Előfizető neve, állandó lakcíme, illetve székhelye, telefonszáma.

 • Természetes személy előfizető esetben: az előfizető leánykori neve, anyja neve, szül. helye és ideje, személyi igazolvány száma. Korlátozottan cselekvőképes személy esetén a törvényes képviselő adatai is szükségesek.

 • A létesítés címe.

 • Az igényelt fizetési módok és szolgáltatási szint megjelölése.

 • Az előfizető nyilatkozata adatainak kezeléséről.

Szerződés módosítása

Az egyedi előfizetői szerződés módosítása írásban, a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában személyesen, egyebekben az előfizetői szerződés megkötésének szabályai szerint történhet.

A módosításra irányuló kérelmet a szerződő vagy meghatalmazottja kezdeményezhet. Az Előfizető az igénybe venni kívánt szolgáltatás(oka)t módosíthatja. A módosításra vonatkozó igényt a Szolgáltató az alábbiak szerint teljesíti:

 • műsorcsomag más szolgáltatási szintű műsorcsomagra történő módosítás esetén, havonta egyszer, a tárgyhónapot megelőző hónap 25-ig történő megrendelés alapján, legkésőbb a megrendelés napját követő hónap első napjától,
 • fizető (prémium) csatorna megrendelése esetén annak bekapcsolását a megrendelés napjától számított 2 munkanapon belül
 • fizető (prémium) csatorna lemondása esetén annak kikapcsolását a megrendelés napját követő hónap első napjától.

A Szolgáltató az Előfizető kérésére vagy valamely általa szervezett ideiglenes akció keretében fentiektől eltérő módosítási igényt is elfogadhat illetve ajánlhat.

Szerződés szüneteltetése

Az előfizető ilyen irányú kérelmének végrehajtását a szolgáltató a kérelem kézhezvételétől 30 napon belül teljesíti. Ha a szolgáltatás az előfizető kérésére szünetel, a szüneteltetés időtartamára az előfizető csökkentett díj (rendelkezésre állás) fizetésére köteles. A díj mértékét az ÁSZF tartalmazza.

Szerződés felbontása az előfizető részéről

Az előfizető bármikor, indoklás nélkül, írásban, 8 napos felmondási idővel jogosult a szerződést felmondani. Az előfizetői szerződés megszűnésének napja az írásbeli felmondásnak a szolgáltatóhoz való megérkezését követően a tárgyhó utolsó napja. Az előfizető ebben az esetben köteles a felmondás időpontjában fennálló, valamennyi tartozását azonnal kiegyenlíteni.

Szerződés minták

 • Az egyedi előfizetői szerződés megtekintéséhez kattintson ide.

Adatvédelmi központ

Szükséges sütik

Feltétlenül szükséges sütik olyan funkciókat biztosítanak, amelyek nélkül a honlapunk nem használhatók rendeltetés szerűen. Ezen cookie-kat kizárólag mi használjuk, ezért ezek az első fél cookie-jai. A feltétlenül szükséges cookie-k használatához az Ön hozzájárulására nincsen szükség. Ezért a feltétlenül szükséges cookiekat nem lehet be és kikapcsolni. A honlapunkon a következő Feltétlenül szükséges sütiket használjuk:

kohanasession, language, postcode, gdpr_allowed_cookies, gdpr_consent_types, gdpr_privacy_bar

Funkció és teljesítmény sütik

A Funkcionális cookie-k lehetővé teszi a honlapunknak a már megadott részletek elmentérését és ezen adatok alapján tökéletesített és személyre szabottabb funkciókat kínáljunk. Ezen cookie-k csak anonimizált információkat gyűjtenek és tárolnak, tehát ne tudják követni az Ön egyéb honlapokon való mozgását. A teljesítmény cookie-k arról gyűjtenek adatokat, hogy hogyan használják a honlapunkat. Ezeket arra használjuk, hogy jobban megértsük miként használják a honlapunkat, hogy annak tartalmát és funkcióit javítsuk. Kérjük vegye figyelembe, hogy a funkcionális és teljesítmény cookie-k kikapcsolása korlátozhatja a honlapunk bizonyos funkcióinak működését. A honlapunkon a következő Funkció és Teljesítmény sütik használjuk:

__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmv, __utmz
__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmv, __utmz

Tájékoztatjuk, hogy a honlapon ún. sütiket (cookie-kat) használunk, amelyeknek célja, hogy anonimizált formában látogatottsági információkat gyűjtsön, valamint elképzelhető, hogy bizonyos szolgáltatások nélkülük nem lennének elérhetőek. Egyes cookie-k amelyet használunk harmadik személyek számára gyűjtenek adatokat, amelyeket arra használnak, hogy olyan reklámokat jelenítsünk meg mi és harmadik személyek, amelyek relevánsak Önnek. A sütikről, valamint ezek engedélyezéséről és tiltásáról az Cookie / Süti Tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást, vagy a sütiket Ön is bármikor beállíthatja.